Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny

24 października 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wniesioną przez mec. Bogumiła Zygmonta skargę kasacyjną i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, kierując sprawę do ponownego rozpoznania. Nie sposób pominąć, iż przyznanie racji mec. Bogumiłowi Zygmontowi przez Naczelny Sąd Administracyjny skutkowało zmianą utrwalonej linii orzeczniczej. W rezultacie, wyrokiem z dnia 19 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił ww. skargę i uchylił wyrok Dyrektora Izby Skarbowej.

Uwzględnienie powództwa w przedmiocie pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji na korzyść Klientki Kancelarii

Wyrokiem z 21 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXI Wydział Pracy w sprawie…

Czytaj dalej

Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny

24 października 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wniesioną przez mec. Bogumiła Zygmonta skargę kasacyjną…

Czytaj dalej