BOGUMIŁ ZYGMONT I ADWOKACI

KANCELARIA ADWOKACKA

Specjalizujemy się we wszystkich typach postępowań karnych, karnoskarbowych, lustracyjnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych

Nasze sprawy

Sprawy karne i karnoskarbowe
Sprawy lustracyjne
Postępowania ekstradycyjne i w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i cywilnego
Postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich
Pomoc cudzoziemcom

O nas

Kancelaria Adwokacka Adwokata doktora Bogumiła Zygmonta działa na rynku usług prawniczych od 2007r. Specjalizuje się w prawie procesowym. Prawnicy Kancelarii mają duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami władzy publicznej: sądami, prokuratorami, urzędami administracji publicznej, organami odpowiedzialności zawodowej, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach karnych, w tym w sprawach karnoskarbowych, lustracyjnych, sprawach ekstradycyjnych oraz związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) i obrotem międzynarodowym w sprawach karnych, a także w sprawach nieletnich. Adwokat Bogumił Zygmont oraz współpracujący z nim adwokaci brali udział w najgłośniejszych procesach ostatnich lat. Uczestniczyli w kilkuset sprawach, których zakres dotyczył m.in. oszustw, wyłudzeń kredytów i dotacji, przywłaszczenia mienia, niegospodarności, uszczupleń dochodów Skarbu Państwa, w tym związanych z tzw. „wyłudzeniem VAT”, przestępstw urzędniczych, powiązanych z nimi przestępstw kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw narkotykowych.

Ponadto, prowadzili kilkadziesiąt spraw lustracyjnych, ekstradycyjnych, w tym spraw dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) oraz wykonywania wyroków państw obcych w Rzeczpospolitej Polskiej i odwrotnie. Jest to podstawowy obszar aktywności zawodowej zespołu kancelarii.

Prawnicy Kancelarii mają również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i opiekuńczego, oraz prawa gospodarczego, jak i prawa administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.

Kancelaria zajmuje się również świadczeniem usług prawnych na rzecz cudzoziemców, w szczególności w zakresie nadawania albo potwierdzania obywatelstwa polskiego, postępowaniach uchodźczych i deportacyjnych.

W toku powyższych postępowań nasi Klienci reprezentowani byli przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, urzędami administracji skarbowej, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, a także przed organami dyscyplinarnymi, w tym Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz organami jurysdykcyjnymi FIM (Federation Internationale de Motocyclisme).

Prawnicy Kancelarii biegle władają językiem angielskim i rosyjskim.