Uwzględnienie apelacji na korzyść Klientki Kancelarii

Wyrokiem z 21 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXI Wydział Pracy w sprawie z powództwa Klientki Kancelarii w całości uwzględnił wniesioną apelację. Klientka była reprezentowana przez mec. Bogumiła Zygmonta w postępowaniu odwoławczym o przywrócenie do pracy oraz o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Media o tej sprawie:
http://wyborcza.pl/1,76842,16886935,Sad_karci_IPN_za_lustracje.html
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sad-w-sprawach-lustracyjnych-tak-jak-w-karnych-potrzebne-dowody

Uwzględnienie powództwa w przedmiocie pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji na korzyść Klientki Kancelarii

Wyrokiem z 21 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXI Wydział Pracy w sprawie…

Czytaj dalej

Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny

24 października 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wniesioną przez mec. Bogumiła Zygmonta skargę kasacyjną…

Czytaj dalej