Wygrana przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2019 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy korzystny dla Klienta Kancelarii wyrok uniewinniający, uznając kasację Prokuratora jako oczywiście bezzasadną. Sprawa dotyczyła zarzutu działania na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego przez funkcjonariusza publicznego.

Udzielenie azylu obywatelowi Republiki Białorusi

Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców z dnia 23 maja 2022 roku postanowiono udzielić azylu…

Czytaj dalej

Udzielenie azylu obywatelowi Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 5 maja 2022 roku Minister Spraw Zagranicznych postanowił udzielić zgody na udzielenie…

Czytaj dalej

Udzielenie azylu obywatelowi Federacji Rosyjskiej

Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców z dnia 12 września 2023 roku postanowiono udzielić azylu…

Czytaj dalej

Udzielenie obywatelce Republiki Angoli zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców z dnia 10 stycznia 2022 roku została uchylona decyzja…

Czytaj dalej

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego

Prawnicy Kancelarii mec. Bogumiła Zygmonta reprezentowali Klientkę w postępowaniu zakończonym decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia…

Czytaj dalej

Odmowa wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Kazachstanu

Postanowieniem z dnia 24 września 2020 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 04 listopada 2021 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem z dnia 06 lutego 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Litwy i Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem z dnia 28 października 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej zmienił postanowienie z dnia…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki

Postanowieniem z dnia 27 października 2023 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Wstrzymanie wykonania decyzji Rady do Spraw Uchodźców

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 22 sierpnia 2023 roku wstrzymał wykonanie decyzji…

Czytaj dalej

Oddalenie kasacji Prokuratora Generalnego

Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego od prawomocnego orzeczenia wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 14 grudnia 2021 roku  utrzymał w mocy wyrok…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny orzeczeniem z dnia 18 grudnia 2023 roku utrzymał…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego prowadzonego przed Sadem Okręgowym w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach IV Wydział Karny, orzeczeniem z dnia 30 listopada 2023 roku umorzył…

Czytaj dalej

Odszkodowanie za przewlekłość postępowania przygotowawczego dla Klientki Kancelarii

Sąd Apelacyjny w Lublinie uwzględnił skargę Kancelarii na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną…

Czytaj dalej

Uwzględnienie skargi pełnomocnika Klienta Kancelarii – wygrana przed WSA

W dniu 30 marca 2021r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady ds. Uchodźców…

Czytaj dalej

Wykreślenie danych Klienta Kancelarii z bazy danych INTERPOLU

W dniu 26 marca 2020r. Komisja Kontroli Kartotek podjęła decyzję o wykreśleniu danych Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

50.000 zł na rzecz Klientki Kancelarii za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Wyrokiem z dnia 11 marca 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Klientki Kancelarii…

Czytaj dalej

Wygrana w sprawie o zapłatę

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację pełnomocnika Klientki Kancelarii w sprawie cywilnej o zapłatę.

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klienta Kancelarii

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie na mocy wyroku z dnia 05 marca 2021r. uniewinnił…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońcy

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uwzględnił zażalenie obrońcy i uchylił postanowienie Prokuratora w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego…

Czytaj dalej

Wykreślenie danych Klienta Kancelarii z bazy danych INTERPOLU

W dniu 12 lutego 2021r. Komisja Kontroli Kartotek podjęła decyzję o wykreśleniu danych Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa ekstradycji ściganego do Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem dnia 26 stycznia 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii do Federacji…

Czytaj dalej

Sąd Rejonowy w Pruszkowie uwzględnił zażalenie Kancelarii

Sąd Rejonowy w Pruszkowie uwzględnił zażalenie złożone w sprawie Klienta Kancelarii na postanowienie o odmowie…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie stwierdzające zgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Klienta…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

Prokurator Okręgowego Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie pozostawił bez nadania biegu sprawę Klienta Kancelarii, wskazując,…

Czytaj dalej

Zwrot sprawy Prokuratorowi w celu uzupełnienia braków śledztwa

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek obrońcy Klienta Kancelarii i orzekł o zwrocie sprawy Prokuratorowi…

Czytaj dalej

Wydanie na Ukrainę zgodnie z wnioskiem Klienta Kancelarii

Minister Sprawiedliwości uwzględnił wniosek osoby ściganej w związku z konkurencją wniosków ekstradycyjnych i przekazał ściganego…

Czytaj dalej

Rok bezwzględnego pozbawienia wolności za stalking

Sąd Rejonowy w Pruszkowie skazał na 1 rok bezwzględnego pozbawienia wolności oskarżonego w sprawie nękania…

Czytaj dalej

Wgrana przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie uwzględnił apelacji Prokuratora, który zażądał zaostrzenia wymierzonej Klientowi Kancelarii kary.

Czytaj dalej

Przekazanie wyroku skazującego do wykonania w Królestwie Niderlandów zgodnie z wnioskiem Klienta Kancelarii

Na wniosek obrońcy Sąd Okręgowy w Opolu zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości Królestwa Niderlandów o…

Czytaj dalej

Wykreślenie danych Klienta Kancelarii z bazy danych INTERPOLU

W dniu 20 listopada 2020r. Komisja Kontroli Kartotek podjęła decyzję o wykreśleniu danych Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego z oskarżenia prywatnego

W dniu 19 października 2020r. Sąd Rejonowy w Piasecznie warunkowo umorzył postępowanie karne z prywatnego…

Czytaj dalej

Umorzenie śledztwa prowadzonego w sprawie o przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

W dniu 16 października 2020r. Prokurator Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo prowadzone przeciwko Klientowi Kancelarii,…

Czytaj dalej

Odmowa ekstradycji ściganego do Kazachstanu

Postanowieniem z dnia 15 października 2020r. Sąd Okręgowy w Elblągu odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii do…

Czytaj dalej

Przyjęcie do rozpoznania skargi przez Trybunał Konstytucyjny

W dniu 21 września 2020r. Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną wniesioną w imieniu…

Czytaj dalej

Uchylenie aresztu deportacyjnego stosowanego wobec Klienta Kancelarii

Sąd Okręgowy w Przemyślu uwzględnił zażalenie pełnomocnika cudzoziemca i uchylił stosowany wobec niego areszt deportacyjny.

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji obrońców i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

Wyrokiem z dnia 02 lipca 2020r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie uchylił w całości wyrok…

Czytaj dalej

Odmowa ekstradycji ściganego do Republiki Tadżykistanu

Postanowieniem dnia 01 lipca 2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii do Tadżykistanu.

Czytaj dalej

Uchylenie blokady rachunku bankowego wskutek uwzględnienia zażalenia obrońcy

W dniu 29 czerwca 2020r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie uchylił postanowienie o zastosowaniu…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania dyscyplinarnego wobec Notariusza – Klienta Kancelarii

W dniu 23 czerwca 2020r. Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Warszawie umorzył postępowanie dyscyplinarne wobec…

Czytaj dalej

Odmowa ekstradycji ściganego do Kazachstanu

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii do…

Czytaj dalej

Podwójny sukces w sprawie aresztowej

W dniu 04 czerwca 2020r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie obrońców podejrzanego na postanowienie…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Orzeczeniem z dnia 26 maja 2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Klient Kancelarii złożył…

Czytaj dalej

Przyjęcie do rozpoznania skargi przez Trybunał Konstytucyjny

W dniu 04 maja 2020r. Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną wniesioną w imieniu…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania karnego

W dniu 05 marca 2020r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim warunkowo umorzył postępowanie karne prowadzone…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Białorusi

W dniu 13 stycznia 2020r. Sąd Okręgowy w Suwałkach odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii na Białoruś.…

Czytaj dalej

245.000 zł na rzecz Klienta Kancelarii za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Wyrokiem z dnia 02 marca 2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klientki Kancelarii w sprawie poświadczenia nieprawdy w operatach szacunkowych

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2020r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie uniewinnił Klientkę Kancelarii od…

Czytaj dalej

Odmowa wydania ściganego do Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2019r. Sąd Okręgowy w Przemyślu odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii do…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania karnego wobec Klienta Kancelarii

W dniu 05 lipca 2019r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie umorzył postępowanie karne wobec…

Czytaj dalej

Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po skutecznej apelacji pełnomocnika pokrzywdzonego

W dniu 20 stycznia 2020r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił wniesioną w imieniu Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Przyjęcie do rozpoznania skargi przez Trybunał w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął do rozpoznania skargę wniesioną w imieniu Klienta Kancelarii.

Czytaj dalej

Uchylenie blokady rachunku bankowego wskutek uwzględnienia zażalenia obrońcy

W dniu 09 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uwzględnił zażalenie Kancelarii na…

Czytaj dalej

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego obywatelki Izraela

Kancelaria mec. Bogumiła Zygmonta skutecznie uchyliła decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa polskiego…

Czytaj dalej

Sukces Kancelarii w uzyskaniu obywatelstwa polskiego dla trzech obywateli Izraela

Na przestrzeni ostatnich lat Kancelaria wyspecjalizowała się w uzyskiwaniu obywatelstwa polskiego dla obywateli Izraela, którzy…

Czytaj dalej

Wygrana sprawa lustracyjna

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł o zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Klientkę Kancelarii.…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Orzeczeniem z dnia 22 października 2019r. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, iż Klient Kancelarii złożył…

Czytaj dalej

Ponowne uwzględnienie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego

W dniu 23 września 2019r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ponownie uwzględnił zażalenie Kancelarii…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie wniosku Prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku nie uwzględnił wniosku o…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji obrońcy lustrowanego

W dniu 9 maja 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację adw. Bogumiła Zygmonta…

Czytaj dalej

Uwzględnienie powództwa w przedmiocie pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji zażalenia na zastosowanie względem Klienta Kancelarii tymczasowego aresztowania

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił postanowienie Sądu Rejonowego…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2019 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy korzystny dla Klienta…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 14 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny orzekł, że…

Czytaj dalej

Powtórne przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji wskutek uwzględnienia apelacji

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrokiem z dnia 28 lutego 2019 roku, już po raz drugi…

Czytaj dalej

Zwrot sprawy Prokuratorowi celem uzupełnienia istotnych braków śledztwa

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w dniu 22 lutego 2019 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońcy na zatrzymanie Klienta Kancelarii

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

W dniu 20 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy umorzył postępowanie lustracyjne prowadzone wobec Klienta Kancelarii.

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońców Klientki Kancelarii

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie obrońców Klientki…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Klientka Kancelarii…

Czytaj dalej

Prawomocne orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 15 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie orzekł, iż…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania skarbowego

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w dniu 15 stycznia 2019 roku wydał decyzję…

Czytaj dalej

Uchylenie stosowanego przez niemal 2 lata aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił stosowany względem Klienta…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania wykroczeniowego

W dniu 20 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie w…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie ekstradycyjne wobec…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie przez Sąd wniosków Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Klientów Kancelarii

W grudniu 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie odmówił uwzględnienia wniosków…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie wniosku Prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach nie uwzględnił wniosku Prokuratora…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku uwzględnił zażalenie obrońcy na…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klientki Kancelarii

Wyrokiem z dnia 28 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uniewinnił Klientkę Kancelarii…

Czytaj dalej

Zastosowanie środków wolnościowych zamiast aresztu prowizorycznego

W dniu 27 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku Prokuratora o…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji i uniewinnienie Klientów Kancelarii

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 października 2018 roku uwzględnił apelację obrońcy Klientów…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji apelacji i zmiana wyroku skazującego na

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, wskutek apelacji…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania toczącego się wobec Klienta

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie…

Czytaj dalej

Odwołanie poszukiwania obywatela polskiego Europejskim Nakazem Aresztowania

Dzięki znacznemu nakładowi pracy Kancelarii Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 maja 2018…

Czytaj dalej

Wygrana kasacja przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 8 maja 2018 r. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez pełnomocnika…

Czytaj dalej

Uniewinnienie oskarżonego Klienta Kancelarii w sprawie z oskarżenia prywatnego

W dniu 7 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie uniewinnił Klienta Kancelarii od popełnienia…

Czytaj dalej

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił utrzymać w mocy…

Czytaj dalej

Skuteczna kasacja w sprawie ekstradycyjnej

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r. uwzględnił kasację wniesioną przez Rzecznika Praw…

Czytaj dalej

Minister Sprawiedliwości odmówił wydania obywatela Republiki Tadżykistanu

W dniu 8 marca 2018 r. Minister Sprawiedliwości wydał postanowienie o odmowie wydania państwu obcemu…

Czytaj dalej

Zmiana wyroku przez Sąd II instancji na korzyść Klienta

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 23 lutego 2018 r. zmienił…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowań z oskarżenia prywatnego w sprawie o zniesławienie

Prawomocnym postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego wobec obywatela Francji

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiocie…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie sprawy karno-skarbowej

W dniu 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie postanowił…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Federacji Rosyjskiej

Minister Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 r. postanowił odmówić wydania państwu obcemu obywatela Federacji…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego

W dniu 20 marca 2017 r. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie postanowił umorzyć śledztwo prowadzone…

Czytaj dalej

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze umorzyła śledztwo wobec Klienta Kancelarii

W dniu 14 marca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze umorzył śledztwo toczące…

Czytaj dalej

Sukces przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny wyrokiem z dnia 7 marca 2017 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec Klienta Kancelarii

W dniu 7 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpoznając sprawę na skutek apelacji…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego

Postanowieniem z dnia 2 marca 2017 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie umorzyła…

Czytaj dalej

Apelacja w sprawie obrotu narkotykami została uwzględniona w całości

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Krany, po…

Czytaj dalej

Skuteczna apelacja obrońcy doprowadziła do uchylenia wyroku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. uchylił zaskarżony wyrok na…

Czytaj dalej

Postępowanie karne przeciwko Klientowi kancelarii zostało umorzone

W dniu 23 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny umorzył postępowanie…

Czytaj dalej

Oddalenie kasacji przez Sąd Najwyższy jako oczywiście bezzasadnej na korzyść Klienta kancelarii

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy Izba Karna oddalił kasację wniesioną przez…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karnego wobec braku znamion czynu zabronionego

W dniu 31 maja 2016 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie postanowił o umorzeniu postępowania…

Czytaj dalej

Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po skutecznej apelacji obrońcy

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 stycznia 2016 r. uchylił wyrok Sądu Rejonowego…

Czytaj dalej