Uwzględnienie przez Sąd II instancji zażalenia na zastosowanie względem Klienta Kancelarii tymczasowego aresztowania

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie w przedmiocie zastosowania względem Klienta Kancelarii tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W konsekwencji, zastosowano względem niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego obywatelki Izraela

Kancelaria mec. Bogumiła Zygmonta skutecznie uchyliła decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa polskiego…

Czytaj dalej

Sukces Kancelarii w uzyskaniu obywatelstwa polskiego dla trzech obywateli Izraela

Na przestrzeni ostatnich lat Kancelaria wyspecjalizowała się w uzyskiwaniu obywatelstwa polskiego dla obywateli Izraela, którzy…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji obrońcy lustrowanego

W dniu 9 maja 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację adw. Bogumiła Zygmonta…

Czytaj dalej

Uwzględnienie powództwa w przedmiocie pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji zażalenia na zastosowanie względem Klienta Kancelarii tymczasowego aresztowania

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił postanowienie Sądu Rejonowego…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2019 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy korzystny dla Klienta…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 14 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny orzekł, że…

Czytaj dalej

Powtórne przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji wskutek uwzględnienia apelacji

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrokiem z dnia 28 lutego 2019 roku, już po raz drugi…

Czytaj dalej

Zwrot sprawy Prokuratorowi celem uzupełnienia istotnych braków śledztwa

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w dniu 22 lutego 2019 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońcy na zatrzymanie Klienta Kancelarii

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

W dniu 20 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy umorzył postępowanie lustracyjne prowadzone wobec Klienta Kancelarii.

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońców Klientki Kancelarii

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie obrońców Klientki…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Klientka Kancelarii…

Czytaj dalej

Prawomocne orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 15 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie orzekł, iż…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania skarbowego

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w dniu 15 stycznia 2019 roku wydał decyzję…

Czytaj dalej

Uchylenie stosowanego przez niemal 2 lata aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił stosowany względem Klienta…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania wykroczeniowego

W dniu 20 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie w…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie ekstradycyjne wobec…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie przez Sąd wniosków Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Klientów Kancelarii

W grudniu 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie odmówił uwzględnienia wniosków…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie wniosku Prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach nie uwzględnił wniosku Prokuratora…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku uwzględnił zażalenie obrońcy na…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klientki Kancelarii

Wyrokiem z dnia 28 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uniewinnił Klientkę Kancelarii…

Czytaj dalej

Zastosowanie środków wolnościowych zamiast aresztu prowizorycznego

W dniu 27 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku Prokuratora o…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji i uniewinnienie Klientów Kancelarii

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 października 2018 roku uwzględnił apelację obrońcy Klientów…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji apelacji i zmiana wyroku skazującego na

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, wskutek apelacji…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania toczącego się wobec Klienta

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie…

Czytaj dalej

Odwołanie poszukiwania obywatela polskiego Europejskim Nakazem Aresztowania

Dzięki znacznemu nakładowi pracy Kancelarii Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 maja 2018…

Czytaj dalej

Wygrana kasacja przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 8 maja 2018 r. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez pełnomocnika…

Czytaj dalej

Uniewinnienie oskarżonego Klienta Kancelarii w sprawie z oskarżenia prywatnego

W dniu 7 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie uniewinnił Klienta Kancelarii od popełnienia…

Czytaj dalej

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił utrzymać w mocy…

Czytaj dalej

Skuteczna kasacja w sprawie ekstradycyjnej

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r. uwzględnił kasację wniesioną przez Rzecznika Praw…

Czytaj dalej

Minister Sprawiedliwości odmówił wydania obywatela Republiki Tadżykistanu

W dniu 8 marca 2018 r. Minister Sprawiedliwości wydał postanowienie o odmowie wydania państwu obcemu…

Czytaj dalej

Zmiana wyroku przez Sąd II instancji na korzyść Klienta

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 23 lutego 2018 r. zmienił…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowań z oskarżenia prywatnego w sprawie o zniesławienie

Prawomocnym postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego wobec obywatela Francji

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiocie…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie sprawy karno-skarbowej

W dniu 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie postanowił…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Federacji Rosyjskiej

Minister Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 r. postanowił odmówić wydania państwu obcemu obywatela Federacji…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego

W dniu 20 marca 2017 r. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie postanowił umorzyć śledztwo prowadzone…

Czytaj dalej

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze umorzyła śledztwo wobec Klienta Kancelarii

W dniu 14 marca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze umorzył śledztwo toczące…

Czytaj dalej

Sukces przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny wyrokiem z dnia 7 marca 2017 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec Klienta Kancelarii

W dniu 7 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpoznając sprawę na skutek apelacji…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego

Postanowieniem z dnia 2 marca 2017 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie umorzyła…

Czytaj dalej

Apelacja w sprawie obrotu narkotykami została uwzględniona w całości

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Krany, po…

Czytaj dalej

Skuteczna apelacja obrońcy doprowadziła do uchylenia wyroku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. uchylił zaskarżony wyrok na…

Czytaj dalej

Postępowanie karne przeciwko Klientowi kancelarii zostało umorzone

W dniu 23 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny umorzył postępowanie…

Czytaj dalej

Oddalenie kasacji przez Sąd Najwyższy jako oczywiście bezzasadnej na korzyść Klienta kancelarii

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy Izba Karna oddalił kasację wniesioną przez…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karnego wobec braku znamion czynu zabronionego

W dniu 31 maja 2016 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie postanowił o umorzeniu postępowania…

Czytaj dalej

Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po skutecznej apelacji obrońcy

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 stycznia 2016 r. uchylił wyrok Sądu Rejonowego…

Czytaj dalej