Umorzenie postępowania lustracyjnego prowadzonego przed Sadem Okręgowym w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach IV Wydział Karny, orzeczeniem z dnia 30 listopada 2023 roku umorzył postępowanie lustracyjne toczące się z wniosku Prokuratora OBL IPN w Katowicach w przedmiocie zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Klienta Kancelarii stwierdzając, iż w sprawie wystąpiła negatywna przesłanka procesowa z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

Udzielenie azylu obywatelowi Republiki Białorusi

Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców z dnia 23 maja 2022 roku postanowiono udzielić azylu…

Czytaj dalej

Udzielenie azylu obywatelowi Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 5 maja 2022 roku Minister Spraw Zagranicznych postanowił udzielić zgody na udzielenie…

Czytaj dalej

Udzielenie azylu obywatelowi Federacji Rosyjskiej

Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców z dnia 12 września 2023 roku postanowiono udzielić azylu…

Czytaj dalej

Udzielenie obywatelce Republiki Angoli zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców z dnia 10 stycznia 2022 roku została uchylona decyzja…

Czytaj dalej

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego

Prawnicy Kancelarii mec. Bogumiła Zygmonta reprezentowali Klientkę w postępowaniu zakończonym decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia…

Czytaj dalej

Odmowa wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Kazachstanu

Postanowieniem z dnia 24 września 2020 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 04 listopada 2021 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem z dnia 06 lutego 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Litwy i Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem z dnia 28 października 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej zmienił postanowienie z dnia…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki

Postanowieniem z dnia 27 października 2023 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Wstrzymanie wykonania decyzji Rady do Spraw Uchodźców

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 22 sierpnia 2023 roku wstrzymał wykonanie decyzji…

Czytaj dalej

Oddalenie kasacji Prokuratora Generalnego

Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego od prawomocnego orzeczenia wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 14 grudnia 2021 roku  utrzymał w mocy wyrok…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny orzeczeniem z dnia 18 grudnia 2023 roku utrzymał…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego prowadzonego przed Sadem Okręgowym w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach IV Wydział Karny, orzeczeniem z dnia 30 listopada 2023 roku umorzył…

Czytaj dalej

Odszkodowanie za przewlekłość postępowania przygotowawczego dla Klientki Kancelarii

Sąd Apelacyjny w Lublinie uwzględnił skargę Kancelarii na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną…

Czytaj dalej

Uwzględnienie skargi pełnomocnika Klienta Kancelarii – wygrana przed WSA

W dniu 30 marca 2021r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady ds. Uchodźców…

Czytaj dalej

Wykreślenie danych Klienta Kancelarii z bazy danych INTERPOLU

W dniu 26 marca 2020r. Komisja Kontroli Kartotek podjęła decyzję o wykreśleniu danych Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

50.000 zł na rzecz Klientki Kancelarii za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Wyrokiem z dnia 11 marca 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Klientki Kancelarii…

Czytaj dalej

Wygrana w sprawie o zapłatę

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację pełnomocnika Klientki Kancelarii w sprawie cywilnej o zapłatę.

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klienta Kancelarii

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie na mocy wyroku z dnia 05 marca 2021r. uniewinnił…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońcy

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uwzględnił zażalenie obrońcy i uchylił postanowienie Prokuratora w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego…

Czytaj dalej

Wykreślenie danych Klienta Kancelarii z bazy danych INTERPOLU

W dniu 12 lutego 2021r. Komisja Kontroli Kartotek podjęła decyzję o wykreśleniu danych Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa ekstradycji ściganego do Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem dnia 26 stycznia 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii do Federacji…

Czytaj dalej

Sąd Rejonowy w Pruszkowie uwzględnił zażalenie Kancelarii

Sąd Rejonowy w Pruszkowie uwzględnił zażalenie złożone w sprawie Klienta Kancelarii na postanowienie o odmowie…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie stwierdzające zgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Klienta…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

Prokurator Okręgowego Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie pozostawił bez nadania biegu sprawę Klienta Kancelarii, wskazując,…

Czytaj dalej

Zwrot sprawy Prokuratorowi w celu uzupełnienia braków śledztwa

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek obrońcy Klienta Kancelarii i orzekł o zwrocie sprawy Prokuratorowi…

Czytaj dalej

Wydanie na Ukrainę zgodnie z wnioskiem Klienta Kancelarii

Minister Sprawiedliwości uwzględnił wniosek osoby ściganej w związku z konkurencją wniosków ekstradycyjnych i przekazał ściganego…

Czytaj dalej

Rok bezwzględnego pozbawienia wolności za stalking

Sąd Rejonowy w Pruszkowie skazał na 1 rok bezwzględnego pozbawienia wolności oskarżonego w sprawie nękania…

Czytaj dalej

Wgrana przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie uwzględnił apelacji Prokuratora, który zażądał zaostrzenia wymierzonej Klientowi Kancelarii kary.

Czytaj dalej

Przekazanie wyroku skazującego do wykonania w Królestwie Niderlandów zgodnie z wnioskiem Klienta Kancelarii

Na wniosek obrońcy Sąd Okręgowy w Opolu zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości Królestwa Niderlandów o…

Czytaj dalej

Wykreślenie danych Klienta Kancelarii z bazy danych INTERPOLU

W dniu 20 listopada 2020r. Komisja Kontroli Kartotek podjęła decyzję o wykreśleniu danych Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego z oskarżenia prywatnego

W dniu 19 października 2020r. Sąd Rejonowy w Piasecznie warunkowo umorzył postępowanie karne z prywatnego…

Czytaj dalej

Umorzenie śledztwa prowadzonego w sprawie o przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

W dniu 16 października 2020r. Prokurator Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo prowadzone przeciwko Klientowi Kancelarii,…

Czytaj dalej

Odmowa ekstradycji ściganego do Kazachstanu

Postanowieniem z dnia 15 października 2020r. Sąd Okręgowy w Elblągu odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii do…

Czytaj dalej

Przyjęcie do rozpoznania skargi przez Trybunał Konstytucyjny

W dniu 21 września 2020r. Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną wniesioną w imieniu…

Czytaj dalej

Uchylenie aresztu deportacyjnego stosowanego wobec Klienta Kancelarii

Sąd Okręgowy w Przemyślu uwzględnił zażalenie pełnomocnika cudzoziemca i uchylił stosowany wobec niego areszt deportacyjny.

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji obrońców i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

Wyrokiem z dnia 02 lipca 2020r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie uchylił w całości wyrok…

Czytaj dalej

Odmowa ekstradycji ściganego do Republiki Tadżykistanu

Postanowieniem dnia 01 lipca 2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii do Tadżykistanu.

Czytaj dalej

Uchylenie blokady rachunku bankowego wskutek uwzględnienia zażalenia obrońcy

W dniu 29 czerwca 2020r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie uchylił postanowienie o zastosowaniu…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania dyscyplinarnego wobec Notariusza – Klienta Kancelarii

W dniu 23 czerwca 2020r. Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Warszawie umorzył postępowanie dyscyplinarne wobec…

Czytaj dalej

Odmowa ekstradycji ściganego do Kazachstanu

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii do…

Czytaj dalej

Podwójny sukces w sprawie aresztowej

W dniu 04 czerwca 2020r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie obrońców podejrzanego na postanowienie…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Orzeczeniem z dnia 26 maja 2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Klient Kancelarii złożył…

Czytaj dalej

Przyjęcie do rozpoznania skargi przez Trybunał Konstytucyjny

W dniu 04 maja 2020r. Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną wniesioną w imieniu…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania karnego

W dniu 05 marca 2020r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim warunkowo umorzył postępowanie karne prowadzone…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Białorusi

W dniu 13 stycznia 2020r. Sąd Okręgowy w Suwałkach odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii na Białoruś.…

Czytaj dalej

245.000 zł na rzecz Klienta Kancelarii za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Wyrokiem z dnia 02 marca 2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klientki Kancelarii w sprawie poświadczenia nieprawdy w operatach szacunkowych

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2020r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie uniewinnił Klientkę Kancelarii od…

Czytaj dalej

Odmowa wydania ściganego do Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2019r. Sąd Okręgowy w Przemyślu odmówił ekstradycji Klienta Kancelarii do…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania karnego wobec Klienta Kancelarii

W dniu 05 lipca 2019r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie umorzył postępowanie karne wobec…

Czytaj dalej

Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po skutecznej apelacji pełnomocnika pokrzywdzonego

W dniu 20 stycznia 2020r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił wniesioną w imieniu Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Przyjęcie do rozpoznania skargi przez Trybunał w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął do rozpoznania skargę wniesioną w imieniu Klienta Kancelarii.

Czytaj dalej

Uchylenie blokady rachunku bankowego wskutek uwzględnienia zażalenia obrońcy

W dniu 09 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uwzględnił zażalenie Kancelarii na…

Czytaj dalej

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego obywatelki Izraela

Kancelaria mec. Bogumiła Zygmonta skutecznie uchyliła decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa polskiego…

Czytaj dalej

Sukces Kancelarii w uzyskaniu obywatelstwa polskiego dla trzech obywateli Izraela

Na przestrzeni ostatnich lat Kancelaria wyspecjalizowała się w uzyskiwaniu obywatelstwa polskiego dla obywateli Izraela, którzy…

Czytaj dalej

Wygrana sprawa lustracyjna

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł o zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Klientkę Kancelarii.…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Orzeczeniem z dnia 22 października 2019r. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, iż Klient Kancelarii złożył…

Czytaj dalej

Ponowne uwzględnienie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego

W dniu 23 września 2019r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ponownie uwzględnił zażalenie Kancelarii…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie wniosku Prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku nie uwzględnił wniosku o…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji obrońcy lustrowanego

W dniu 9 maja 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację adw. Bogumiła Zygmonta…

Czytaj dalej

Uwzględnienie powództwa w przedmiocie pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji zażalenia na zastosowanie względem Klienta Kancelarii tymczasowego aresztowania

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił postanowienie Sądu Rejonowego…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2019 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy korzystny dla Klienta…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 14 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny orzekł, że…

Czytaj dalej

Powtórne przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji wskutek uwzględnienia apelacji

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrokiem z dnia 28 lutego 2019 roku, już po raz drugi…

Czytaj dalej

Zwrot sprawy Prokuratorowi celem uzupełnienia istotnych braków śledztwa

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w dniu 22 lutego 2019 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońcy na zatrzymanie Klienta Kancelarii

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

W dniu 20 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy umorzył postępowanie lustracyjne prowadzone wobec Klienta Kancelarii.

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońców Klientki Kancelarii

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie obrońców Klientki…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Klientka Kancelarii…

Czytaj dalej

Prawomocne orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 15 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie orzekł, iż…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania skarbowego

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w dniu 15 stycznia 2019 roku wydał decyzję…

Czytaj dalej

Uchylenie stosowanego przez niemal 2 lata aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił stosowany względem Klienta…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania wykroczeniowego

W dniu 20 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie w…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie ekstradycyjne wobec…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie przez Sąd wniosków Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Klientów Kancelarii

W grudniu 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie odmówił uwzględnienia wniosków…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie wniosku Prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach nie uwzględnił wniosku Prokuratora…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku uwzględnił zażalenie obrońcy na…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klientki Kancelarii

Wyrokiem z dnia 28 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uniewinnił Klientkę Kancelarii…

Czytaj dalej

Zastosowanie środków wolnościowych zamiast aresztu prowizorycznego

W dniu 27 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku Prokuratora o…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji i uniewinnienie Klientów Kancelarii

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 października 2018 roku uwzględnił apelację obrońcy Klientów…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji apelacji i zmiana wyroku skazującego na

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, wskutek apelacji…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania toczącego się wobec Klienta

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie…

Czytaj dalej

Odwołanie poszukiwania obywatela polskiego Europejskim Nakazem Aresztowania

Dzięki znacznemu nakładowi pracy Kancelarii Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 maja 2018…

Czytaj dalej

Wygrana kasacja przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 8 maja 2018 r. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez pełnomocnika…

Czytaj dalej

Uniewinnienie oskarżonego Klienta Kancelarii w sprawie z oskarżenia prywatnego

W dniu 7 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie uniewinnił Klienta Kancelarii od popełnienia…

Czytaj dalej

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił utrzymać w mocy…

Czytaj dalej

Skuteczna kasacja w sprawie ekstradycyjnej

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r. uwzględnił kasację wniesioną przez Rzecznika Praw…

Czytaj dalej

Minister Sprawiedliwości odmówił wydania obywatela Republiki Tadżykistanu

W dniu 8 marca 2018 r. Minister Sprawiedliwości wydał postanowienie o odmowie wydania państwu obcemu…

Czytaj dalej

Zmiana wyroku przez Sąd II instancji na korzyść Klienta

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 23 lutego 2018 r. zmienił…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowań z oskarżenia prywatnego w sprawie o zniesławienie

Prawomocnym postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego wobec obywatela Francji

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiocie…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie sprawy karno-skarbowej

W dniu 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie postanowił…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Federacji Rosyjskiej

Minister Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 r. postanowił odmówić wydania państwu obcemu obywatela Federacji…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego

W dniu 20 marca 2017 r. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie postanowił umorzyć śledztwo prowadzone…

Czytaj dalej

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze umorzyła śledztwo wobec Klienta Kancelarii

W dniu 14 marca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze umorzył śledztwo toczące…

Czytaj dalej

Sukces przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny wyrokiem z dnia 7 marca 2017 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec Klienta Kancelarii

W dniu 7 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpoznając sprawę na skutek apelacji…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego

Postanowieniem z dnia 2 marca 2017 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie umorzyła…

Czytaj dalej

Apelacja w sprawie obrotu narkotykami została uwzględniona w całości

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Krany, po…

Czytaj dalej

Skuteczna apelacja obrońcy doprowadziła do uchylenia wyroku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. uchylił zaskarżony wyrok na…

Czytaj dalej

Postępowanie karne przeciwko Klientowi kancelarii zostało umorzone

W dniu 23 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny umorzył postępowanie…

Czytaj dalej

Oddalenie kasacji przez Sąd Najwyższy jako oczywiście bezzasadnej na korzyść Klienta kancelarii

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy Izba Karna oddalił kasację wniesioną przez…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karnego wobec braku znamion czynu zabronionego

W dniu 31 maja 2016 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie postanowił o umorzeniu postępowania…

Czytaj dalej

Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po skutecznej apelacji obrońcy

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 stycznia 2016 r. uchylił wyrok Sądu Rejonowego…

Czytaj dalej