Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze umorzyła śledztwo wobec Klienta Kancelarii

W dniu 14 marca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze umorzył śledztwo toczące się wobec Klientki Kancelarii. Śledztwo zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego zarzuconego Klientce kancelarii.

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego obywatelki Izraela

Kancelaria mec. Bogumiła Zygmonta skutecznie uchyliła decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa polskiego…

Czytaj dalej

Sukces Kancelarii w uzyskaniu obywatelstwa polskiego dla trzech obywateli Izraela

Na przestrzeni ostatnich lat Kancelaria wyspecjalizowała się w uzyskiwaniu obywatelstwa polskiego dla obywateli Izraela, którzy…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji obrońcy lustrowanego

W dniu 9 maja 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację adw. Bogumiła Zygmonta…

Czytaj dalej

Uwzględnienie powództwa w przedmiocie pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji zażalenia na zastosowanie względem Klienta Kancelarii tymczasowego aresztowania

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił postanowienie Sądu Rejonowego…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2019 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy korzystny dla Klienta…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 14 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny orzekł, że…

Czytaj dalej

Powtórne przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji wskutek uwzględnienia apelacji

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrokiem z dnia 28 lutego 2019 roku, już po raz drugi…

Czytaj dalej

Zwrot sprawy Prokuratorowi celem uzupełnienia istotnych braków śledztwa

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w dniu 22 lutego 2019 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońcy na zatrzymanie Klienta Kancelarii

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

W dniu 20 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy umorzył postępowanie lustracyjne prowadzone wobec Klienta Kancelarii.

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońców Klientki Kancelarii

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie obrońców Klientki…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Klientka Kancelarii…

Czytaj dalej

Prawomocne orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 15 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie orzekł, iż…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania skarbowego

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w dniu 15 stycznia 2019 roku wydał decyzję…

Czytaj dalej

Uchylenie stosowanego przez niemal 2 lata aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił stosowany względem Klienta…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania wykroczeniowego

W dniu 20 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie w…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie ekstradycyjne wobec…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie przez Sąd wniosków Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Klientów Kancelarii

W grudniu 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie odmówił uwzględnienia wniosków…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie wniosku Prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach nie uwzględnił wniosku Prokuratora…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku uwzględnił zażalenie obrońcy na…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klientki Kancelarii

Wyrokiem z dnia 28 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uniewinnił Klientkę Kancelarii…

Czytaj dalej

Zastosowanie środków wolnościowych zamiast aresztu prowizorycznego

W dniu 27 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku Prokuratora o…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji i uniewinnienie Klientów Kancelarii

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 października 2018 roku uwzględnił apelację obrońcy Klientów…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji apelacji i zmiana wyroku skazującego na

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, wskutek apelacji…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania toczącego się wobec Klienta

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie…

Czytaj dalej

Odwołanie poszukiwania obywatela polskiego Europejskim Nakazem Aresztowania

Dzięki znacznemu nakładowi pracy Kancelarii Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 maja 2018…

Czytaj dalej

Wygrana kasacja przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 8 maja 2018 r. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez pełnomocnika…

Czytaj dalej

Uniewinnienie oskarżonego Klienta Kancelarii w sprawie z oskarżenia prywatnego

W dniu 7 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie uniewinnił Klienta Kancelarii od popełnienia…

Czytaj dalej

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił utrzymać w mocy…

Czytaj dalej

Skuteczna kasacja w sprawie ekstradycyjnej

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r. uwzględnił kasację wniesioną przez Rzecznika Praw…

Czytaj dalej

Minister Sprawiedliwości odmówił wydania obywatela Republiki Tadżykistanu

W dniu 8 marca 2018 r. Minister Sprawiedliwości wydał postanowienie o odmowie wydania państwu obcemu…

Czytaj dalej

Zmiana wyroku przez Sąd II instancji na korzyść Klienta

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 23 lutego 2018 r. zmienił…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowań z oskarżenia prywatnego w sprawie o zniesławienie

Prawomocnym postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego wobec obywatela Francji

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiocie…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie sprawy karno-skarbowej

W dniu 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie postanowił…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Federacji Rosyjskiej

Minister Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 r. postanowił odmówić wydania państwu obcemu obywatela Federacji…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego

W dniu 20 marca 2017 r. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie postanowił umorzyć śledztwo prowadzone…

Czytaj dalej

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze umorzyła śledztwo wobec Klienta Kancelarii

W dniu 14 marca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze umorzył śledztwo toczące…

Czytaj dalej

Sukces przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny wyrokiem z dnia 7 marca 2017 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec Klienta Kancelarii

W dniu 7 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpoznając sprawę na skutek apelacji…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego

Postanowieniem z dnia 2 marca 2017 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie umorzyła…

Czytaj dalej

Apelacja w sprawie obrotu narkotykami została uwzględniona w całości

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Krany, po…

Czytaj dalej

Skuteczna apelacja obrońcy doprowadziła do uchylenia wyroku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. uchylił zaskarżony wyrok na…

Czytaj dalej

Postępowanie karne przeciwko Klientowi kancelarii zostało umorzone

W dniu 23 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny umorzył postępowanie…

Czytaj dalej

Oddalenie kasacji przez Sąd Najwyższy jako oczywiście bezzasadnej na korzyść Klienta kancelarii

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy Izba Karna oddalił kasację wniesioną przez…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karnego wobec braku znamion czynu zabronionego

W dniu 31 maja 2016 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie postanowił o umorzeniu postępowania…

Czytaj dalej

Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po skutecznej apelacji obrońcy

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 stycznia 2016 r. uchylił wyrok Sądu Rejonowego…

Czytaj dalej