Nasze sprawy

Specjalizujemy się we wszystkich typach postępowań karnych, karnoskarbowych, lustracyjnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych

Sprawy karne i karnoskarbowe
Sprawy lustracyjne
Postępowania ekstradycyjne i w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i cywilnego
Postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich
Pomoc cudzoziemcom