Sprawy lustracyjne

Oddalenie kasacji Prokuratora Generalnego

Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego od prawomocnego orzeczenia wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny z dnia…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 14 grudnia 2021 roku  utrzymał w mocy wyrok stwierdzający, że Klient złożył zgodne…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny orzeczeniem z dnia 18 grudnia 2023 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego…

Czytaj dalej

Brak nadania dalszego biegu postępowaniu lustracyjnemu

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji obrońcy lustrowanego

W dniu 9 maja 2019r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację adw. Bogumiła Zygmonta od orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 14 marca 2019r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny orzekł, że Klient Kancelarii złożył zgodne z prawdą…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

W dniu 20 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy umorzył postępowanie lustracyjne prowadzone wobec Klienta Kancelarii.

Czytaj dalej

Wygrana przed Sadem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Klientka Kancelarii złożyła zgodne z prawdą oświadczenie…

Czytaj dalej

Prawomocne orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 15 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie orzekł, iż Klient Kancelarii złożył zgodne z…

Czytaj dalej

Wydanie zarządzenia o pozostawieniu postępowania lustracyjnego bez dalszego biegu

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

Sąd Okręgowy w Warszawie orzeczeniem z 16 marca 2017 roku umorzył postępowanie lustracyjne prowadzone przeciwko Klientowi Kancelarii. Sąd Apelacyjny w…

Czytaj dalej

Oddalenie kasacji Prokuratora przez Sąd Najwyższy

Czytaj dalej

Wygrana w postępowaniu autolustracyjnym

Sąd Okręgowy w Gliwicach IV Wydział Karny w dniu 27 września 2015 roku orzekł, iż oświadczenie lustracyjne złożone przez Klienta…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji w postępowaniu lustracyjnym

Wyrokiem z dnia 10 września 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny uwzględnił w całości wniesioną przez obrońcę,…

Czytaj dalej

Prokurator IPN odstępuje od wniesienia apelacji

W dniu 11 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Toruniu orzekł, że Klient Kancelarii złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.…

Czytaj dalej

Wygrana sprawa lustracyjna

Orzeczeniem z 26 listopada 2014 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny nie uwzględnił apelacji wniesionej przez Prokuratora IPN,…

Czytaj dalej