Sprawy karne i karnoskarbowe

Uwzględnienie przez Sąd II instancji zażalenia na zastosowanie względem Klienta Kancelarii tymczasowego aresztowania

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2019 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy korzystny dla Klienta Kancelarii wyrok uniewinniający, uznając kasację…

Czytaj dalej

Powtórne przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji wskutek uwzględnienia apelacji

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 28 lutego 2019 roku, po raz drugi uwzględnił apelację obrońcy w sprawie o udzielanie…

Czytaj dalej

Zwrot sprawy Prokuratorowi celem uzupełnienia istotnych braków śledztwa

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w dniu 22 lutego 2019 roku uwzględnił wniosek obrońcy Klienta Kancelarii o…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońcy na zatrzymanie Klienta Kancelarii

Postanowieniem z 22 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie uwzględnił zażalenie obrońcy na zatrzymanie Klienta…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania skarbowego

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w dniu 15 stycznia 2019 roku wydał decyzję w przedmiocie umorzenia dochodzenia prowadzonego…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania wykroczeniowego

W dniu 20 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania wykroczeniowego prowadzonego…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie przez Sąd wniosków Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Klientów Kancelarii

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klientki Kancelarii

Wyrokiem z dnia 28 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uniewinnił Klientkę Kancelarii od popełnienia zarzuconego jej czynu…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji i uniewinnienie Klientów Kancelarii

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 października 2018 roku uwzględnił apelację obrońcy Klientów Kancelarii i uniewinnił ich od…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji apelacji i zmiana wyroku skazującego na uniewinniający

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, wskutek apelacji wniesionej przez obrońcę Klientki Kancelarii…

Czytaj dalej

Wygrana oskarżycielki subsydiarnej, którą reprezentowała Kancelaria

Sąd Rejonowy w Legionowie wyrokiem z dnia 7 września 2018 roku skazał oskarżoną za popełnienie czynu z art. 300 §…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karnego toczącego się w przedmiocie znieważania funkcjonariusza Policji

Czytaj dalej

Wygrana oskarżycielek posiłkowych – Klientek Kancelarii

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim wyrokiem z dnia 20 czerwca 2018 roku skazał na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem…

Czytaj dalej

Uwzględnienie kasacji przez Sąd Najwyższy

Wyrokiem z dnia 8 maja 2018 roku Sąd Najwyższy, w wyniku uwzględnienia kasacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy, mec. Bogumiła Zygmonta,…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klienta Kancelarii od przestępstwa zniesławienia

W dniu 7 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Cieszynie uniewinnił Klienta Kancelarii od popełnienia zarzucanego mu przestępstwa zniesławienia. Sąd…

Czytaj dalej

Prawomocny wyrok uniewinniający Klienta Kancelarii

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy –…

Czytaj dalej

Uchylenie zakazu prowadzenia pojazdów

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 23 lutego 2018 roku zmienił wyrok Sądu I instancji zaskarżony…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania z oskarżenia prywatnego toczącego się przeciwko Klientom Kancelarii

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karno-skarbowego

W dniu 22 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie umorzył postępowanie karne toczące się wobec…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania przygotowawczego

W dniu 20 marca 2017 roku Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie postanowił umorzyć śledztwo prowadzone przeciwko Klientowi Kancelarii, któremu zarzucono…

Czytaj dalej

Umorzenie śledztwa prowadzonego wobec Klientki Kancelarii

W dniu 14 marca 2017 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze umorzył śledztwo prowadzone wobec Klientki Kancelarii. Śledztwo zostało…

Czytaj dalej

Zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary

W dniu 7 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpoznając sprawę na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych, zmienił…

Czytaj dalej

Brak podstaw do skierowania aktu oskarżenia wobec Klienta Kancelarii

Czytaj dalej

Uchylenie wyroku skazującego Klienta Kancelarii

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny, po rozpoznaniu apelacji wniesionej w imieniu…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania w sprawie o zniesławienie

W dniu 23 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny umorzył postępowanie karne w sprawie Klienta kancelarii,…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego

W dniu 31 maja 2016 roku Prokurator Rejonowy Warszawa-Ochota w Warszawie umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko Klientowi Kancelarii wobec braku…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji złożonej na korzyść Klienta Kancelarii

Sąd Okręgowy w Warszawie, wskutek uwzględnienia apelacji wniesionej przez adw. Bogumiła Zygomonta, wyrokiem z dnia 19 stycznia 2016 roku uchylił…

Czytaj dalej

Prawomocne uniewinnienie Klienta Kancelarii

Wyrokiem z 20 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny uniewinnił Klienta Kancelarii oskarżonego o popełnienie przestępstwa…

Czytaj dalej

Uwzględnienie wniosku o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił złożony przez mec. Bogumiła Zygmonta wniosek o odszkodowanie…

Czytaj dalej

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie

Wyrokiem z dnia 15 października 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie umorzył postępowanie karne w sprawie Klienta Kancelarii, oskarżonego…

Czytaj dalej