Postępowania ekstradycyjne i w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania

Odmowa wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Kazachstanu

Postanowieniem z dnia 24 września 2020 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Kazachstanu…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 04 listopada 2021 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Białorusi…

Czytaj dalej

Odmowa wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem z dnia 06 lutego 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Białorusi…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Litwy i Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem z dnia 28 października 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej zmienił postanowienie z dnia 23 grudnia 2021 r. o…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki

Postanowieniem z dnia 27 października 2023 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych…

Czytaj dalej

Wstrzymanie wykonania decyzji Rady do Spraw Uchodźców

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 22 sierpnia 2023 roku wstrzymał wykonanie decyzji Rady do Spraw Uchodźców  w…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońców Klientki Kancelarii

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie obrońców Klientki Kancelarii w sprawie o przejęcie…

Czytaj dalej

Uchylenie stosowanego przez niemal 2 lata aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił stosowany względem Klienta Kancelarii od niemal 2 lat…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie ekstradycyjne wobec obywatela Wielkiej Brytanii, poszukiwanego przez…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie wniosku Prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego

Czytaj dalej

Zastosowanie środków wolnościowych zamiast aresztu prowizorycznego

Czytaj dalej

Odwołanie poszukiwania obywatela polskiego ENA

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 maja 2018 roku odwołał poszukiwania obywatela polskiego Europejskim Nakazem Aresztowania, wydanym w…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Tadżykistanu

W dniu 8 marca 2018 roku Minister Sprawiedliwości wydał decyzję o odmowie wydania państwu obcemu osoby ściganej – obywatela Republiki…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego prowadzonego wobec obywatela Francji

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Federacji Rosyjskiej

Minister Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 roku odmówił wydania państwu obcemu obywatela Federacji Rosyjskiej – Klienta Kancelarii – w…

Czytaj dalej