Pomoc cudzoziemcom

Udzielenie azylu obywatelowi Republiki Białorusi

Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców z dnia 23 maja 2022 roku postanowiono udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi Republiki…

Czytaj dalej

Udzielenie azylu obywatelowi Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 5 maja 2022 roku Minister Spraw Zagranicznych postanowił udzielić zgody na udzielenie obywatelowi Republiki Białorusi azylu w…

Czytaj dalej

Udzielenie azylu obywatelowi Federacji Rosyjskiej

Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców z dnia 12 września 2023 roku postanowiono udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi Federacji…

Czytaj dalej

Udzielenie obywatelce Republiki Angoli zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców z dnia 10 stycznia 2022 roku została uchylona decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 04…

Czytaj dalej

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego

Prawnicy Kancelarii mec. Bogumiła Zygmonta reprezentowali Klientkę w postępowaniu zakończonym decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2023 roku w…

Czytaj dalej

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego względem obywatela Izraela

Prawnicy Kancelarii mec. Bogumiła Zygmonta reprezentowali Klienta w postępowaniu zakończonym decyzją Wojewody Mazowieckiego z 22 stycznia 2019 roku w przedmiocie…

Czytaj dalej

Potwierdzenie obywatelstwa przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Czytaj dalej

Korzystne decyzje w sprawie potwierdzenia obywatelstwa polskiego

W ostatnich latach prawnicy Kancelarii reprezentowali Klientów w kilkunastu postępowaniach dotyczących potwierdzenia obywatelstwa polskiego, w których zawsze były wydawane decyzje…

Czytaj dalej