Karolina Dubowska

Adwokat

  karolina.dubowska@abzadwokaci.pl

Adwokat Karolina Dubowska jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2014 roku. Absolwentka prawa oraz socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych (white collar crimes) oraz prawa karnego międzynarodowego, w tym problematyką ekstradycji, prawa azylowego oraz zagadnieniami związanymi z ochroną praw człowieka. Wielokrotnie występowała w roli obrońcy i pełnomocnika zarówno w postępowaniach przed organami ścigania, jak i sądami. Ponadto, adwokat Karolina Dubowska posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego – reprezentuje Klientów w sprawach o rozwód, o wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontakty, alimenty oraz podział majątku. Uczestniczka konferencji dotyczącej kwestii uchodźców, prawa ekstradycyjnego oraz prawa azylowego, organizowanej przy Radzie Europy. Doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach adwokackich. Z Kancelarią Adwokata Bogumiła Zygmonta związana od 2014 roku. Biegle włada językiem angielskim.

Bogumił Zygmont

Adwokat

Karol Czarnecki

Adwokat

Michał Hajduk

Adwokat

Łukasz Nagórski

Aplikant adwokacki

Joanna Przyjemska

Doktor nauk prawnych