Karolina Dubowska

Adwokat

  karolina.dubowska@abzadwokaci.pl

Adwokat Karolina Dubowska jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2014 roku. Absolwentka prawa oraz socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych (white collar crimes) oraz prawa karnego międzynarodowego, w tym problematyką ekstradycji, prawa azylowego oraz zagadnieniami związanymi z ochroną praw człowieka. Wielokrotnie występowała w roli obrońcy i pełnomocnika zarówno w postępowaniach przed organami ścigania, jak i sądami. Ponadto, adwokat Karolina Dubowska posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego – reprezentuje Klientów w sprawach o rozwód, o wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontakty, alimenty oraz podział majątku. Uczestniczka konferencji dotyczącej kwestii uchodźców, prawa ekstradycyjnego oraz prawa azylowego, organizowanej przy Radzie Europy. Doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach adwokackich. Z Kancelarią Adwokata Bogumiła Zygmonta związana od 2014 roku. Biegle włada językiem angielskim.

Bogumił Zygmont

Adwokat

Karol Czarnecki

Adwokat

Michał Hajduk

Adwokat

Alina Varianychenko

Aplikant adwokacki

Martyna Sepko

Aplikant adwokacki

Łukasz Nagórski

Aplikant adwokacki

Patrycja Boguska

Aplikantka adwokacka

Katarzyna Majewska

Aplikantka adwokacka

Joanna Przyjemska

Doktor nauk prawnych