Karol Czarnecki

Adwokat

  karol.czarnecki@abzadwokaci.pl

Do Zespołu Kancelarii dołączył jeszcze w trakcie studiów prawniczych, w maju 2012 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent studiów pierwszego stopnia w zakresie politologii w Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotnie zastępował adw. Bogumiła Zygmonta występując jako obrońca w postępowaniach lustracyjnych oraz w sprawach karnych przed Sądami oraz organami ściągania. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym, a także zagadnieniach związanych z ochroną praw człowieka. Wspiera adw. Bogumiła Zygmonta również w sprawach cywilnych, karnoskarbowych, dotyczących wypadków komunikacyjnych oraz sprawach administracyjnych.

Bogumił Zygmont

Adwokat

Michał Hajduk

Adwokat

Łukasz Nagórski

Adwokat