Bogumił Zygmont

Adwokat

  bogumil.zygmont@abzadwokaci.pl

Adwokat Bogumił Zygmont – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się sprawach karnych, lustracyjnych, w sprawach nieletnich oraz w sprawach z zakresu prawa karnego międzynarodowego. Autor jedynej w Polsce rozprawy doktorskiej na temat postępowania lustracyjnego oraz kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w tym prawa karnego międzynarodowego, oraz ochrony praw człowieka. Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Stale współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach Programu Spraw Precedensowych, świadcząc pomoc prawną pro bono. W przeszłości ekspert sejmowej komisji śledczej.  Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów Kancelarii przed sądami oraz innymi organami i instytucjami, w szczególności w zakresie prawa karnego.

Biegle włada językiem angielskim. Porozumiewa się też w języku rosyjskim i francuskim.

Karol Czarnecki

Adwokat

Michał Hajduk

Adwokat

Łukasz Nagórski

Adwokat