Oddalenie kasacji Prokuratora przez Sąd Najwyższy

Postanowieniem z 9 listopada 2016 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego na niekorzyść osoby lustrowanej, reprezentowanej przez adw. Bogumiła Zygmonta. Sąd Najwyższy uznał kasację za oczywiście bezzasadną.

Oddalenie kasacji Prokuratora Generalnego

Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego od prawomocnego orzeczenia wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 14 grudnia 2021 roku  utrzymał w mocy wyrok…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny orzeczeniem z dnia 18 grudnia 2023 roku utrzymał…

Czytaj dalej

Brak nadania dalszego biegu postępowaniu lustracyjnemu

Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku nie nadał dalszego biegu postępowaniu lustracyjnemu…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji obrońcy lustrowanego

W dniu 9 maja 2019r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację adw. Bogumiła Zygmonta od…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 14 marca 2019r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny orzekł, że Klient…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

W dniu 20 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy umorzył postępowanie lustracyjne prowadzone wobec Klienta Kancelarii.

Czytaj dalej

Wygrana przed Sadem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Klientka Kancelarii…

Czytaj dalej

Prawomocne orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 15 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie orzekł, iż…

Czytaj dalej

Wydanie zarządzenia o pozostawieniu postępowania lustracyjnego bez dalszego biegu

Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Warszawie Instytutu Pamięci Narodowej w dniu 30 listopada 2018 roku…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

Sąd Okręgowy w Warszawie orzeczeniem z 16 marca 2017 roku umorzył postępowanie lustracyjne prowadzone przeciwko…

Czytaj dalej

Oddalenie kasacji Prokuratora przez Sąd Najwyższy

Postanowieniem z 9 listopada 2016 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez Ministra Sprawiedliwości -…

Czytaj dalej

Wygrana w postępowaniu autolustracyjnym

Sąd Okręgowy w Gliwicach IV Wydział Karny w dniu 27 września 2015 roku orzekł, iż…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji w postępowaniu lustracyjnym

Wyrokiem z dnia 10 września 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny uwzględnił…

Czytaj dalej

Prokurator IPN odstępuje od wniesienia apelacji

W dniu 11 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Toruniu orzekł, że Klient Kancelarii złożył…

Czytaj dalej

Wygrana sprawa lustracyjna

Orzeczeniem z 26 listopada 2014 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny nie uwzględnił…

Czytaj dalej