Odmowa wydania obywatela Republiki Tadżykistanu

W dniu 8 marca 2018 roku Minister Sprawiedliwości wydał decyzję o odmowie wydania państwu obcemu osoby ściganej – obywatela Republiki Tadżykistanu. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził niedopuszczalność wydania Klienta Kancelarii, albowiem przyjął, iż w przedmiotowej sprawie istnieje konkretne i realne zagrożenie naruszenia podstawowych praw i wolności ściganego oraz zachodzi uzasadniona obawa, że postępowanie prowadzone przez tadżyckie organy ścigania wiązać się będzie z poddaniem Klienta torturom.

Uwzględnienie zażalenia obrońców Klientki Kancelarii

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie obrońców Klientki…

Czytaj dalej

Uchylenie stosowanego przez niemal 2 lata aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił stosowany względem Klienta…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie ekstradycyjne wobec…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie wniosku Prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach nie uwzględnił wniosku Prokuratora…

Czytaj dalej

Zastosowanie środków wolnościowych zamiast aresztu prowizorycznego

W dniu 27 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku Prokuratora o…

Czytaj dalej

Odwołanie poszukiwania obywatela polskiego ENA

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 maja 2018 roku odwołał poszukiwania obywatela polskiego…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Tadżykistanu

W dniu 8 marca 2018 roku Minister Sprawiedliwości wydał decyzję o odmowie wydania państwu obcemu…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego prowadzonego wobec obywatela Francji

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiocie…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Federacji Rosyjskiej

Minister Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 roku odmówił wydania państwu obcemu obywatela Federacji Rosyjskiej…

Czytaj dalej