Zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary

W dniu 7 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpoznając sprawę na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych, zmienił zaskarżony wyrok poprzez zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec Klienta Kancelarii. Bezwzględna kara pozbawienia wolności w wymiarze 4 lat została zmniejszona do kary 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby. Kasację od tego wyroku wniósł Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny. Postanowieniem z 12 marca 2019r. Sąd Najwyższy oddalił tę kasację jako oczywiście bezzasadną.

Uwzględnienie przez Sąd II instancji zażalenia na zastosowanie względem Klienta Kancelarii tymczasowego aresztowania

Postanowieniem z 23 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił postanowienie Sądu Rejonowego dla…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2019 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy korzystny dla Klienta…

Czytaj dalej

Powtórne przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji wskutek uwzględnienia apelacji

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 28 lutego 2019 roku, po raz drugi uwzględnił apelację…

Czytaj dalej

Zwrot sprawy Prokuratorowi celem uzupełnienia istotnych braków śledztwa

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w dniu 22 lutego 2019 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońcy na zatrzymanie Klienta Kancelarii

Postanowieniem z 22 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie uwzględnił…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania skarbowego

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w dniu 15 stycznia 2019 roku wydał decyzję…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania wykroczeniowego

W dniu 20 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie w…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie przez Sąd wniosków Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Klientów Kancelarii

W grudniu 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie odmówił uwzględnienia wniosków…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku uwzględnił zażalenie obrońcy na…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klientki Kancelarii

Wyrokiem z dnia 28 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uniewinnił Klientkę Kancelarii…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji i uniewinnienie Klientów Kancelarii

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 października 2018 roku uwzględnił apelację obrońcy Klientów…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji apelacji i zmiana wyroku skazującego na uniewinniający

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, wskutek apelacji…

Czytaj dalej

Wygrana oskarżycielki subsydiarnej, którą reprezentowała Kancelaria

Sąd Rejonowy w Legionowie wyrokiem z dnia 7 września 2018 roku skazał oskarżoną za popełnienie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karnego toczącego się w przedmiocie znieważania funkcjonariusza Policji

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok…

Czytaj dalej

Wygrana oskarżycielek posiłkowych – Klientek Kancelarii

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim wyrokiem z dnia 20 czerwca 2018 roku skazał na karę…

Czytaj dalej

Uwzględnienie kasacji przez Sąd Najwyższy

Wyrokiem z dnia 8 maja 2018 roku Sąd Najwyższy, w wyniku uwzględnienia kasacji wniesionej przez…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klienta Kancelarii od przestępstwa zniesławienia

W dniu 7 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Cieszynie uniewinnił Klienta Kancelarii od popełnienia…

Czytaj dalej

Prawomocny wyrok uniewinniający Klienta Kancelarii

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok…

Czytaj dalej

Uchylenie zakazu prowadzenia pojazdów

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 23 lutego 2018 roku zmienił…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania z oskarżenia prywatnego toczącego się przeciwko Klientom Kancelarii

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 roku, uwzględniając wniosek obrońcy, adw. Bogumiła Zygmonta, Sąd Rejonowy…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karno-skarbowego

W dniu 22 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie umorzył…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania przygotowawczego

W dniu 20 marca 2017 roku Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie postanowił umorzyć śledztwo prowadzone…

Czytaj dalej

Umorzenie śledztwa prowadzonego wobec Klientki Kancelarii

W dniu 14 marca 2017 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze umorzył śledztwo prowadzone…

Czytaj dalej

Zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary

W dniu 7 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpoznając sprawę na skutek apelacji…

Czytaj dalej

Brak podstaw do skierowania aktu oskarżenia wobec Klienta Kancelarii

Postanowieniem z dnia 2 marca 2017 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie umorzyła…

Czytaj dalej

Uchylenie wyroku skazującego Klienta Kancelarii

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny, po…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania w sprawie o zniesławienie

W dniu 23 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny umorzył postępowanie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego

W dniu 31 maja 2016 roku Prokurator Rejonowy Warszawa-Ochota w Warszawie umorzył postępowanie karne prowadzone…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji złożonej na korzyść Klienta Kancelarii

Sąd Okręgowy w Warszawie, wskutek uwzględnienia apelacji wniesionej przez adw. Bogumiła Zygomonta, wyrokiem z dnia…

Czytaj dalej

Prawomocne uniewinnienie Klienta Kancelarii

Wyrokiem z 20 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny uniewinnił Klienta…

Czytaj dalej

Uwzględnienie wniosku o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił złożony przez mec.…

Czytaj dalej

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie uwzględnił wniosek mec.…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie

Wyrokiem z dnia 15 października 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie umorzył postępowanie karne…

Czytaj dalej