Odwołanie poszukiwania obywatela polskiego ENA

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 maja 2018 roku odwołał poszukiwania obywatela polskiego Europejskim Nakazem Aresztowania, wydanym w 2014 r. Tym samym, Sąd Okręgowy w Poznaniu przychylił się do argumentacji przedstawianej przez obrońcę. Jednocześnie, dane Klienta Kancelarii zostały usunięte z baz danych m.in. Interpolu.

Odmowa wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Republiki Kazachstanu

Postanowieniem z dnia 24 września 2020 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 04 listopada 2021 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania Klienta Kancelarii organom wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem z dnia 06 lutego 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Białorusi

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Litwy i Federacji Rosyjskiej

Postanowieniem z dnia 28 października 2022 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej zmienił postanowienie z dnia…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki

Postanowieniem z dnia 27 października 2023 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówił wydania Klienta Kancelarii…

Czytaj dalej

Wstrzymanie wykonania decyzji Rady do Spraw Uchodźców

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 22 sierpnia 2023 roku wstrzymał wykonanie decyzji…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońców Klientki Kancelarii

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie obrońców Klientki…

Czytaj dalej

Uchylenie stosowanego przez niemal 2 lata aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił stosowany względem Klienta…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie ekstradycyjne wobec…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie wniosku Prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach nie uwzględnił wniosku Prokuratora…

Czytaj dalej

Zastosowanie środków wolnościowych zamiast aresztu prowizorycznego

W dniu 27 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku Prokuratora o…

Czytaj dalej

Odwołanie poszukiwania obywatela polskiego ENA

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 maja 2018 roku odwołał poszukiwania obywatela polskiego…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Republiki Tadżykistanu

W dniu 8 marca 2018 roku Minister Sprawiedliwości wydał decyzję o odmowie wydania państwu obcemu…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego prowadzonego wobec obywatela Francji

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiocie…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Federacji Rosyjskiej

Minister Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 roku odmówił wydania państwu obcemu obywatela Federacji Rosyjskiej…

Czytaj dalej