Umorzenie postępowania w sprawie o zniesławienie

W dniu 23 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny umorzył postępowanie karne w sprawie Klienta kancelarii, któremu zarzucono, że dopuścił się przestępstwa zniesławienia.

Uwzględnienie przez Sąd II instancji zażalenia na zastosowanie względem Klienta Kancelarii tymczasowego aresztowania

Postanowieniem z 23 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił postanowienie Sądu Rejonowego dla…

Czytaj dalej

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2019 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy korzystny dla Klienta…

Czytaj dalej

Powtórne przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji wskutek uwzględnienia apelacji

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 28 lutego 2019 roku, po raz drugi uwzględnił apelację…

Czytaj dalej

Zwrot sprawy Prokuratorowi celem uzupełnienia istotnych braków śledztwa

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w dniu 22 lutego 2019 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia obrońcy na zatrzymanie Klienta Kancelarii

Postanowieniem z 22 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie uwzględnił…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania skarbowego

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w dniu 15 stycznia 2019 roku wydał decyzję…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania wykroczeniowego

W dniu 20 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie w…

Czytaj dalej

Nieuwzględnienie przez Sąd wniosków Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Klientów Kancelarii

W grudniu 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie odmówił uwzględnienia wniosków…

Czytaj dalej

Uwzględnienie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku uwzględnił zażalenie obrońcy na…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klientki Kancelarii

Wyrokiem z dnia 28 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uniewinnił Klientkę Kancelarii…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji i uniewinnienie Klientów Kancelarii

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 października 2018 roku uwzględnił apelację obrońcy Klientów…

Czytaj dalej

Uwzględnienie przez Sąd II instancji apelacji i zmiana wyroku skazującego na uniewinniający

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, wskutek apelacji…

Czytaj dalej

Wygrana oskarżycielki subsydiarnej, którą reprezentowała Kancelaria

Sąd Rejonowy w Legionowie wyrokiem z dnia 7 września 2018 roku skazał oskarżoną za popełnienie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karnego toczącego się w przedmiocie znieważania funkcjonariusza Policji

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok…

Czytaj dalej

Wygrana oskarżycielek posiłkowych – Klientek Kancelarii

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim wyrokiem z dnia 20 czerwca 2018 roku skazał na karę…

Czytaj dalej

Uwzględnienie kasacji przez Sąd Najwyższy

Wyrokiem z dnia 8 maja 2018 roku Sąd Najwyższy, w wyniku uwzględnienia kasacji wniesionej przez…

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klienta Kancelarii od przestępstwa zniesławienia

W dniu 7 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Cieszynie uniewinnił Klienta Kancelarii od popełnienia…

Czytaj dalej

Prawomocny wyrok uniewinniający Klienta Kancelarii

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok…

Czytaj dalej

Uchylenie zakazu prowadzenia pojazdów

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 23 lutego 2018 roku zmienił…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania z oskarżenia prywatnego toczącego się przeciwko Klientom Kancelarii

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 roku, uwzględniając wniosek obrońcy, adw. Bogumiła Zygmonta, Sąd Rejonowy…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karno-skarbowego

W dniu 22 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie umorzył…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania przygotowawczego

W dniu 20 marca 2017 roku Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie postanowił umorzyć śledztwo prowadzone…

Czytaj dalej

Umorzenie śledztwa prowadzonego wobec Klientki Kancelarii

W dniu 14 marca 2017 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze umorzył śledztwo prowadzone…

Czytaj dalej

Zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary

W dniu 7 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpoznając sprawę na skutek apelacji…

Czytaj dalej

Brak podstaw do skierowania aktu oskarżenia wobec Klienta Kancelarii

Postanowieniem z dnia 2 marca 2017 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie umorzyła…

Czytaj dalej

Uchylenie wyroku skazującego Klienta Kancelarii

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny, po…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania w sprawie o zniesławienie

W dniu 23 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny umorzył postępowanie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego

W dniu 31 maja 2016 roku Prokurator Rejonowy Warszawa-Ochota w Warszawie umorzył postępowanie karne prowadzone…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji złożonej na korzyść Klienta Kancelarii

Sąd Okręgowy w Warszawie, wskutek uwzględnienia apelacji wniesionej przez adw. Bogumiła Zygomonta, wyrokiem z dnia…

Czytaj dalej

Prawomocne uniewinnienie Klienta Kancelarii

Wyrokiem z 20 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny uniewinnił Klienta…

Czytaj dalej

Uwzględnienie wniosku o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił złożony przez mec.…

Czytaj dalej

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie uwzględnił wniosek mec.…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie

Wyrokiem z dnia 15 października 2014 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie umorzył postępowanie karne…

Czytaj dalej