Uwzględnienie apelacji w postępowaniu lustracyjnym

Wyrokiem z dnia 10 września 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny uwzględnił w całości wniesioną przez obrońcę, mec. Bogumiła Zygmonta, apelację i zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 kwietnia 2015 r., stwierdzając, że Klient Kancelarii złożył w dniu 11 marca 2008 r. oświadczenie lustracyjne zgodne z prawdą.

http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunikaty/sad-apelacyjny-w-warszawie,-zmieniajac-orzeczenie-sadu-okregowego-w-warszawie,-stwierdzil,-ze-ryszard-tomczak-zlozyl-zgodne-z-prawda-oswiadczenie-lustracyjne

Brak nadania dalszego biegu postępowaniu lustracyjnemu

Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku nie nadał dalszego biegu postępowaniu lustracyjnemu…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji obrońcy lustrowanego

W dniu 9 maja 2019r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację adw. Bogumiła Zygmonta od…

Czytaj dalej

Orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 14 marca 2019r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny orzekł, że Klient…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

W dniu 20 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy umorzył postępowanie lustracyjne prowadzone wobec Klienta Kancelarii.

Czytaj dalej

Wygrana przed Sadem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że Klientka Kancelarii…

Czytaj dalej

Prawomocne orzeczenie o złożeniu zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W dniu 15 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie orzekł, iż…

Czytaj dalej

Wydanie zarządzenia o pozostawieniu postępowania lustracyjnego bez dalszego biegu

Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Warszawie Instytutu Pamięci Narodowej w dniu 30 listopada 2018 roku…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania lustracyjnego

Sąd Okręgowy w Warszawie orzeczeniem z 16 marca 2017 roku umorzył postępowanie lustracyjne prowadzone przeciwko…

Czytaj dalej

Oddalenie kasacji Prokuratora przez Sąd Najwyższy

Postanowieniem z 9 listopada 2016 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez Ministra Sprawiedliwości -…

Czytaj dalej

Wygrana w postępowaniu autolustracyjnym

Sąd Okręgowy w Gliwicach IV Wydział Karny w dniu 27 września 2015 roku orzekł, iż…

Czytaj dalej

Uwzględnienie apelacji w postępowaniu lustracyjnym

Wyrokiem z dnia 10 września 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny uwzględnił…

Czytaj dalej

Prokurator IPN odstępuje od wniesienia apelacji

W dniu 11 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Toruniu orzekł, że Klient Kancelarii złożył…

Czytaj dalej

Wygrana sprawa lustracyjna

Orzeczeniem z 26 listopada 2014 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny nie uwzględnił…

Czytaj dalej