AKTUALNOŚCI

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego obywatelki Izraela

Czytaj dalej

Sukces Kancelarii w uzyskaniu obywatelstwa polskiego dla trzech obywateli Izraela

Na przestrzeni ostatnich lat Kancelaria wyspecjalizowała się w uzyskiwaniu obywatelstwa polskiego dla obywateli Izraela, którzy…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie postępowania toczącego się wobec Klienta

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie…

Czytaj dalej

Odwołanie poszukiwania obywatela polskiego Europejskim Nakazem Aresztowania

Dzięki znacznemu nakładowi pracy Kancelarii Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 maja 2018…

Czytaj dalej

Wygrana kasacja przed Sądem Najwyższym

Wyrokiem z dnia 8 maja 2018 r. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez pełnomocnika…

Czytaj dalej

Uniewinnienie oskarżonego Klienta Kancelarii w sprawie z oskarżenia prywatnego

Czytaj dalej

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił utrzymać w mocy…

Czytaj dalej

Skuteczna kasacja w sprawie ekstradycyjnej

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r. uwzględnił kasację wniesioną przez Rzecznika Praw…

Czytaj dalej

Minister Sprawiedliwości odmówił wydania obywatela Republiki Tadżykistanu

Czytaj dalej

Zmiana wyroku przez Sąd II instancji na korzyść Klienta

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 23 lutego 2018 r. zmienił…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowań z oskarżenia prywatnego w sprawie o zniesławienie

Prawomocnym postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego wobec obywatela Francji

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiocie…

Czytaj dalej

Prawomocne umorzenie sprawy karno-skarbowej

W dniu 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie postanowił…

Czytaj dalej

Odmowa wydania obywatela Federacji Rosyjskiej

Minister Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 r. postanowił odmówić wydania państwu obcemu obywatela Federacji…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego

W dniu 20 marca 2017 r. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie postanowił umorzyć śledztwo prowadzone…

Czytaj dalej

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze umorzyła śledztwo wobec Klienta Kancelarii

Czytaj dalej

Sukces przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny wyrokiem z dnia 7 marca 2017 roku uwzględnił…

Czytaj dalej

Zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec Klienta Kancelarii

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego

Postanowieniem z dnia 2 marca 2017 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie umorzyła…

Czytaj dalej

Apelacja w sprawie obrotu narkotykami została uwzględniona w całości

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Krany, po…

Czytaj dalej

Skuteczna apelacja obrońcy doprowadziła do uchylenia wyroku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. uchylił zaskarżony wyrok na…

Czytaj dalej

Postępowanie karne przeciwko Klientowi kancelarii zostało umorzone

W dniu 23 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny umorzył postępowanie…

Czytaj dalej

Oddalenie kasacji przez Sąd Najwyższy jako oczywiście bezzasadnej na korzyść Klienta kancelarii

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania karnego wobec braku znamion czynu zabronionego

W dniu 31 maja 2016 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie postanowił o umorzeniu postępowania…

Czytaj dalej

Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po skutecznej apelacji obrońcy

Czytaj dalej